Forebyggelsesafdelingen

Forebyggelsesafdelingen består af:Psykologer, familieterapeuter, familiebehandlere og administrativt personale. Afdelingen arbejder med familier, hvor der er bekymring for børnene og familien generelt, og som har en sag i socialforvaltningen.  
Forebyggelsesafdelingen arbejder med samspillet i familien, med henblik på bedring af børnenes trivsel.

For familien kan behovet for hjælp opleves når:
Det er svært at være forældre
Forældrene er bekymrede for deres børn
Et eller flere børn ikke trives og deres udvikling er truet
De voksne ønsker at blive bedre til at samarbejde med hinanden, og gøre det bedre for deres børn
Fagfolk er bekymrede for familien

Vi arbejder udfra et helhedssyn på familien;
hvor den enkeltes problem, er familiens problem
det er de voksnes ansvar at skabe forandring
vi hjælper familien med at overveje deres egen livssituation - og tage stilling til i hvilken retning de ønsker deres liv bevæger sig
vi ser familien som helhed og afgørende for den enkeltes trivsel
Vi arbejder ikke med familier, hvor hovedproblemet er stofmisbrug og alkohol.

Hvad tilbyder vi

  • Familiesamtaler – hvor vi ser på samspillet i familien og betydningen heraf
  • Forældresamtaler – hvor man som mor og far taler om vanskeligheder i forbindelse med opdragelse og evt. om uenigheder omkring det at være forælder
  • Parsamtaler – hvor man som par taler om det indbyrdes forhold, om konflikter, ønsker og hvad man gerne vil, så man derved er med til at bære ansvaret for familiens trivsel
  • Gruppesamtaler – med andre med beslægtede problemer
  • Familiebehandling i hjemmet - hjælp til familien i hverdagen, som kan vise sig i form af hjælp til struktur og rytme i dagligdagen, hvor understøttelse af et mere hensigtsmæssigt samspil også er en del af hjælpen. 
  • Støttekontakt til børn og unge- støtte i form af socialt samvær, herunder samtaler og aktiviteter, hvor barnet via en stabil voksenkontakt støttes i en positiv udvikling socialt og fagligt. 
  • NADA – En metode med øre akupunktur, hvis man har stor indre uro 
  • Terapeutiske metoder – Vi ser relationen mellem behandler og familien som afgørende for bedring af familiens situation. Udover vores faglige baggrund benytter vi, når det er relevant, forskellige terapeutiske metoder som: Sandplay, Tegneterapi, Spædbørnsterapi, MarteMeo med mere. 
  • ’Sparring’ til andre faggrupper: Andre faggrupper, fra f.eks. skole, daginstitution, dagplejen m.v. har mulighed for at hente ’sparring’ vedrørende problemstillinger i forhold til en familie  
  • Åben Rådgivning – når en eller flere i familien mistrives og man som par eller enkelt person har brug for rådgivning og vejledning. Dette er et åbent tilbud, man kan benytte uden at være i kontakt med sociale myndigheder