Ledelse og stab

Leder af Børne- og Familiecentret
Theresa Kepp
E-mail theresa.kepp@odder.dk

Afdelingsleder for staben
Økonomicontroller Merete Bjerremann Petersen
E-mail merete.petersen@odder.dk 

Afdelingsleder for forebyggelsesafdelingen
Theresa Kepp
E-mail theresa.kepp@odder.dk

Afdelingsleder for myndighedsafdelingen
Socialrådgiver Helle Spanggaard
E-mail helle.spanggaard@odder.dk

Afdelingsleder for sundhedsplejen
Sundhedsplejerske Marianne Sloth
E-mail marianne.sloth@odder.dk

Afdelingsleder for PPR
Psykolog Rikke Ebert
E-mail rikke.ebert@odder.dk