Ledelse og stab

Leder af Børne- og Familiecentret
Theresa Kepp
E-mail theresa.kepp@odder.dk

Afdelingsleder for Myndigheds- og Forebyggelsesafdelingen
Anja Schmidt
E-mail anja.schmidt@odder.dk

Afdelingsleder for Sundhedsplejen
Sundhedsplejerske Marianne Sloth
E-mail marianne.sloth@odder.dk

Afdelingsleder for PPR
Psykolog Rikke Ebert
E-mail rikke.ebert@odder.dk