Børne- og Familiecentrets PPR

Om Psykologerne
Vi betjener skoler og dagtilbud i Odder Kommune. Vi har fordelt arbejdet således, at hver psykolog er ansvarshavende (koordinerende) for et antal skoler og dagtilbud.
Vi arbejder både forebyggende og med at afhjælpe problemer, der allerede er opstået.

Hvad tilbyder vi
Rådgivning og vejledning omkring småbørn, skolebørn og unge (0-18 år), herunder:
Udredningsforløb vedr. småbørn og skolebørn, der har vanskeligt ved at trives fagligt eller socialt.
Supervision af lærere og pædagoger. Vi har også faste månedlige konsultative møder på skoler og i dagtilbud.

Vi har Åben Rådgivning hver torsdag ml. kl. 15-17.

Hvem kan henvende sig
Forældre til børn og unge, Den unge selv, Lærere, pædagoger eller andre, der har kontakt med barnet
Alle henvendelser omkring et barn skal foregå i samråd med forældrene.

Om Tale-/hørekonsulenterne
Børn med sprog-, tale- og hørevanskeligheder kan få hjælp hos kommunens tale-/hørekonsulenter.

 • Børn, der bliver indstillet til tale/hørelærerne, kan have meget forskellige vanskeligheder.
  Det kan fx dreje sig om:
 • børn der udvikler deres sprog meget langsomt eller starter sent med at tale
 • børn der har svært ved at forstå og huske små beskeder
 • børn der stammer eller har udtalevanskeligheder
 • børn der læsper eller snøvler
 • børn der hører dårligt
 • børn der har flere af ovenstående vanskeligheder 

Hvad tilbyder vi
Afdækning af sproglige og tale/høremæssige vanskeligheder.

 • Vejledning til barnets forældre og vigtige voksne samt den unge selv.
 • Undervisning af barnet alene eller i grupper.
 • Anskaffelse af og instruktion i hjælpemidler bl.a. til hørehæmmede og deres omgivelser.
 • Forebyggende foranstaltninger såsom oplæg til grupper af forældre/ pædagoger og lærere, bh-klassescreeninger og andet.

Henvisning til andre tilbud: Hvis der er behov herfor, og hvis familien ønsker det, kan vi inddrage andre faggrupper fra Børne- og Familiecentret - eller henvise til videregående tilbud, såsom Høreinstituttet og Fredericiaskolen.

Hvem kan henvende sig
Forældre kan selv bede om en talepædagogisk undersøgelse af deres barn.
Herudover kan andre fagpersoner rette henvendelse (fx sundhedsplejersker, læger, pædagoger, lærere, dagplejere mm.) Alle henvendelser omkring et barn, skal foregå efter samråd med forældrene.

Vi har fordelt kommunens institutioner og skoler samt specifikke fagområder imellem os, så vi er kendte ansigter, hvor vi dukker op.

Om Specialundervisning
Hvem er jeg: Mit navn er Mette Holst Bertelsen. Som specialpædagogisk konsulent rådgiver jeg om specialpædagogik i skolerne. Jeg er en del af Odder kommunes Børne- og Familiecenters PPR-team. Jeg rådgiver skolernes lærere og pædagoger i forhold til læringsmiljø, didaktik og specialpædagogik. Jeg er konsulent for de af kommunens specialklasserækker, som er placeret på Hou Skole og på Vestskolen. I samarbejde med forældre og lærere følger jeg specialklasseelevernes skoleliv.

Hvem kan henvende sig
Forældre og børn kan henvende sig via barnets institution eller skole.
Lærere, pædagoger eller andre, der har kontakt med barnet.
Forældre vil altid blive inddraget, hvis en fagperson omkring barnet henvender sig.