SSP

Hvordan arbejder vi
Vi tilbyder først og fremmest at arbejde med den unges vanskeligheder i tæt samarbejde med forældrene.
Vi tager en samtale med forældrene så hurtigt som muligt, efter at vi er blevet bekendt med vanskelighederne, og sammen med forældrene finder vi løsningsmuligheder. Målet er at sætte ind tæt på den unge, før vanskelighederne bliver til problemer.
Hvis den konkrete sag kræver det, bliver der koblet andre fagpersoner på løsningen.

Hvad tilbyder vi

  • at være til stede, når børn og unge trænger til støtte, råd og vejledning, og finde brugbare løsninger sammen med dem og deres forældre
  • at hjælpe børn og unge ud af faren for at blive involveret i kriminelle handlinger eller misbrug, ved at tilbyde råd og vejledning i krisesituationer
  • at samle netværket om truede børn og unge, og finde barnets ressourcepersoner
  • at synliggøre børn og unges eventuelle risikoadfærd overfor de ansvarlige voksne
  • at synliggøre truslerne mod børn og unge over for de ansvarlige voksne
  • at lave forebyggende gadeplansarbejde på udvalgte datoer. 

Hvem kan henvende sig
Alle kan kontakte SSP, når de bliver opmærksomme på, at børn eller unge er i fare, og vil hjælpe med til, at der bliver handlet.

Hent materiale 

Links og Litteratur: