Sundhedsplejen

Sundhedspleje er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år. Sundhedsplejen tilbyder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats samt en særlig øget indsats til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejens formål er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling.

Spæd- og småbørn
Der tilbydes:

 • Barselsbesøg i hjemmet 4 til 5 dage efter fødslen.
 • Hjemmebesøg 14 dage efter fødslen.
 • Hjemmebesøg 8 uger efter fødslen med tilbud om screening for efterfødselsreaktion.
 • Konsultation i Sundhedsplejeklinik ved ca. 4 og 6 måneder samt efter aftale.
 • Deltagelse i Åben Hus arrangement om kost, motorik og sprog.
 • Hjemmebesøg ved 8 til 9 måneder.
 • Ekstra besøg tilbydes efter behov.

Mødregrupper etableres så vidt muligt, når barnet er mellem 1 og 2 måneder. Hver mødregruppe består af 4 til 6 mødre. Sundhedsplejersken er med ved opstart af gruppen. Herefter er mødregruppen selvkørende.
Det er i dagtimeren muligt at få rådgivning af sundhedsplejersken via Sundhedsplejerskens telefonsvarer.

Sundhedsplejersken undersøger og vurderer sammen med familien barnets trivsel og udvikling.Der tilbydes vejledning om f.eks: amning, ernæring, udvikling, stimulation, søvn, motorik, sprog, allergi, sikkerhed, sygdom, renlighed, opdragelse, pasning efter orlov, søskenderelationer, forældreroller og efterfødselsreaktioner hos forældre.

Skolebørn
Der tilbydes:

 • Individuelle samtaler:
  • Indskolingsundersøgelse i 0. klasse
  • Sundhedssamtaler i 2. og 6. klasse
  • Udskolingssamtale i 8. klasse
  • Supplerende samtaler efter behov
 • Gruppe eller klasseundervisning:
  • 5. klasse
  • Andre sundhedspædagogiske aktiviteter efter aftale

Samtalerne og undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte klasse. Der kan tages forskellige temaer op, f.eks.: Psykisk og social trivsel, kammeratskab, mobning, mad og måltider, bevægelse, pubertet, seksualitet, prævention, rygning, rusmidler, sociale medier.

Der tilbydes vækstmåling og synsprøve. I 0. klasse foretages også høreprøve og motorisk undersøgelse. Hvis der er behov for det henvises til egen læge med henblik på yderligere udredning og behandling.

Der samarbejdes med skolens lærere, og forældre kontaktes efter behov. Læs yderligere information her.

Børne- og Familiecentrets Sundhedspleje og fysioterapi:
Overvægtsklinik
Børn og unge 5 - 16 år tilbydes behandling af overvægt.

Der er 5 - 6 konsultationer det første år. Forældrene deltager sammen med barnet. Visitation til tilbuddet sker bl.a. på baggrund af en vurdering af familiens motivation. Henvendelse: overvaegtsklinikken@odder.dk. Oplys navn, telefonnummer og en kort begrundelse.

Hvem kan henvende sig
Alle familier med børn fra 0 – 16 år kan henvende sig til Sundhedsplejen.
Spædbørn: Sundhedsplejersken modtager en fødselsmeddelelse fra fødestedet og kontakter familien efter et par dage. Familien er også velkommen til selv at henvende sig.
Skolebørn: Børnene får en indkaldelse til sundhedssamtale med hjem fra skole. Forældre deltager ved samtalen i 0–klasse. Forældre kan altid henvende sig til sundhedsplejersken på telefon eller mail.

Sundhedsplejersken kontaktes ved at indtale besked på telefonsvarer eller benytte www.sundhedsvejen.dk 

Personalet

Marianne Sloth
Afdelingsleder
Tlf.: 29 48 56 10
E-mail: marianne.sloth@odder.dk 

Jane Ellegaard
Sundhedsplejerske
Tlf.: 30 84 34 33
E-mail: jane.ellegaard@odder.dk

Helle Enevoldsen
Sundhedsplejerske
Tlf.: 29 48 56 11
E-mail: helle.enevoldsen@odder.dk

Helle Houlberg
Sundhedsplejerske
Tlf.: 29 48 56 15
E-mail: helle.houlberg@odder.dk

Rikke Ramlov
Sundhedsplejerske
Tlf.: 29 48 56 16
E-mail: rikke.ramlov@odder.dk

Louise Aavad Vinther - ORLOV
Sundhedsplejerske
Tlf.: 29 48 56 12
E-mail: louise.vinther@odder.dk

Hanna Utzon
Sundhedsplejerske
Tlf.: 29 48 56 14
E-mail: hanna.utzon@odder.dk

Mette Abild - ORLOV
Sundhedsplejerske

 

 

 

 

 

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten: 

Mit navn er Vibeke Bjerre, og jeg er fysioterapeut, ansat til at betjene børn i alderen 0-18 år.

Fysioterapeuten
Børne- og Familiecentret
Vitavej 57
8300 Odder
Tlf: 24 88 49 10
E-mail: vibeke.bjerre@odder.dk

Hvad tilbyder jeg?
Afdækning af motoriske vanskeligheder hos børn.
Opfølgning på den motoriske vurdering, i form af vejledning om hensigtsmæssige aktiviteter, til barnet, forældre og andre voksne omkring barnet.
Samarbejde med forældre, sundhedsplejerske, egen læge, dagplejen/daginstitution/skole eller andre på BFC (tværfaglige kontakter kræver altid forældrenes samtykke).

Hvem kan henvende sig?
Forældre og andre voksne, der har kontakt med barnet, og som har forældrenes accept til at kontakte fysioterapeuten