Hou Skole og Børnehus

Hou Børnehus

Skolegade 15, Hou
8300 Odder
Tlf.: 87 80 39 55   
E-mail: houbornehave@odder.dk   
Hjemmeside: hovskole.aula.dk  
EAN nr.: 5790000408405

Se kort og kørevejledning