Takster for børnepasning 2021

Kommunale pasningstilbud

(Forældrebetaling pr. måned)

 • Dagpleje: kr. 2.987
 • Integrerede inst.: under 3 år: kr. 3.308
 • Integrerede inst.: over 3 år: kr. 1.698
 • Børnehaveplads: kr. 1.698
 • Kostordning i Krible Krable huset: kr.     485
 • Kostordning i Saksild Børnehus: kr.    520

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Deltidspasning kun ved barsel Forældrebetaling pr. mdr.

(Forældrebetaling pr. måned)

 • Dagpleje: kr. 1.987
 • Integrerede inst.: under 3 år: kr. 2.012
 • Integrerede inst.: over 3 år: kr. 1.100
 • Børnehaveplads: kr. 1.100

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Deltidspladser ved barsel

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

SFO

(Forældrebetaling pr. mdr.)

 • SFO – morgen: kr. 166
 • SFO – eftermiddag: kr. 1.742
 • Tidlig SFO – pr. 1. april: kr. 1.908

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Sommerferiepasning i SFO kr. 594 om ugen

Klub

(Forældrebetaling pr. mdr.)

 • Odder Fritidsklub: kr. 508/10 mdr.
 • Juniorklub Saksild: kr. 461/11 mdr.
 • Juniorklub Gylling: kr. 461/11 mdr.
 • Juniorklub Hou – privat: kr. 461/11 mdr.

Tilskud til pasning i private institutioner

Fuld tid – 53 timer (Tilskud pr. barn/mdr.)

 • Vuggestue: kr. 9.182
 • Børnehave: kr. 4.793

Deltid ved barsel - 30 timer (Tilskud pr. barn/mdr.)

 • Vuggestue: kr. 5.805
 • Børnehave: kr. 2.981

Institutionen skal være godkendt i beliggenhedskommune.

Tilskud til private pasningsordninger 

Fuld tid (Tilskud pr. barn/ mdr.)

 • Privat børnepasning 0-2 år: Kr. 6.160

Deltid ved barsel – 30 timer (Tilskud pr. barn/ mdr.)

 •  Privat børnepasning 0-2 år: kr. 4.098

Tilskud til plads i anden kommune, dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder)

Aldersgruppe: 

0-2-årige: 
Gennemsnitlige Driftsudgifter: kr.  11.522
Max tilskud: kr.   8.642
Forældrenes pris pr. mdr.: Afhænger af prisen på den konkrete plads

3- 6-årige:
Gennemsnitlige Driftsudgifter: kr.    6.225
Max tilskud: kr.  4.669
Forældrenes pris pr. mdr.: Afhænger af prisen på den konkrete plads

Bemærk: Plads over kommunegrænsen opkræves i 12 måneders betaling

Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, end den de bor i. Hvis barnet har en plads uden for Odder, giver vi et tilskud. I skal selv betale forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter. 

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasnings-kommune er højere end i Odder, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Odder. 

Hvis du flytter fra Odder Kommune og ønsker at beholde dit pasningstilbud i kommunen, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter. 

Flytter du til Odder kommune og vil beholde dit pasningstilbud i din tidligere kommune, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter. Vi sender et tilskudsbevis til din tidligere kommune, og vi opkræver betalingen, den er afhængig af pladsprisen i din tidligere kommune. Opkrævningen vil ske i 12 måneder, juli er ikke betalingsfri og vil ske fra flyttedatoen. 

Kombinationstilbud 

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, der har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid. 

Søskendetilskud 

Hvis du har mere end et barn i pasning, får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris af de øvrige pladser. Vi betragter børn i samme husstand/familie med samme folkeregister adresse som søskende, dog ikke børn der er anbragt i pleje. 

Økonomisk friplads 

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 185.701 kr. og 576.800 kr., kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. 

Er husstandens beregnede årlige indtægt under 181.701 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.  

Økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere i 2021 

Fripladsskalaen forhøjes med 64.967 kr. for enlige forsørgere. 

Betaling og gebyrer 

Betales opkrævninger ikke rettidigt, beregnes der renter. Desuden sender kommunen en rykker med et gebyr på 250 kr. Betales denne rykker ikke, bliver restancen sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen modregner i Børne- og Ungeydelsen og i overskydende skat. Der kan også foretages lønindeholdelse og udlæg.