Takster for børnepasningstilbud 2018

Kommunale pasningstilbud

  Forældrebetaling pr. mdr.
Dagpleje 2.801 kr.
Integrerede institution: under 3 år 3.085 kr.
Integrerede institution: over 3 år  1.674 kr.
Børnehaveplads 1.674 kr.
SFO - morgen 156 kr.
SFO - eftermiddag 1.623 kr.

11 måneders betaling (juli er betalingsfri) 

 

Tilskud til pasning i private institutioner 

  Tilskud pr. barn/mdr.
Vuggestue 8.451kr.
Børnehave 4.663kr.

Institutionen skal være godkendt i beliggenhedskommune.
Tilskuddet er baseret på en åbningstid på 53 timer ugentligt


Tilskud til privat børnepasning

  Tilskud pr. barn/ mdr.
 Privat børnepasning 0-2 år 5.777 kr.

Dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder) 


Tilskud til plads i anden kommune

Aldersgruppe Gennemsnitlige
Driftsudgifter
 Maxtilskud Forældrenes pris pr. mdr.
0-2-årige 10.609 kr. 7.957 kr. Afhænger af prisen på den konkrete plads
3- 6-årige 6.137 kr. 4.603 kr. Afhænger af prisen på den konkrete plads

12 måneders betaling

Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Odder Kommune har sagt ja til at give tilskud til barnets pasningstilbud, og når der er plads i den anden kommune. Kontakt Pladsanvisningen i begge kommuner.

Hvis du flytter fra Odder Kommune og ønsker at beholde dit pasningstilbud i kommunen, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter.

Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.
Søskendetilskud gives ikke til fritidsklub, juniorklub, privat skole eller legestue.


Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 173.801 og 539.800 kr. kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Er husstandens beregnede årlige indtægt under 173.800 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.


Økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere i 2017

Fripladsskalaen forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.


Betaling og gebyrer

Hvis forældre betaler for sent (efter den 10. i en måned) sendes der en rykker med et gebyr på 250 kr. Betaler forældre ikke denne rykker, bliver sagen automatisk sendt til inddrivelse hos Skat.
SKAT har mulighed for at modregne i overskydende skat og i børnefamilieydelse. Herudover bliver man opkrævet renter efter gældende regler.