Takster for børnepasning 2021

Takster for børnepasning 2021

Alle takster gælder fra 1. januar 2021 – Bemærk at taksterne ændres for integreret institution og børnehave pr. 1. august 2021 pga. minimumsnormering i dagtilbud.

 

Dagpleje

  • Fuld tid: kr. 2.987
  • Deltid: kr. 1.987 (kun ved barsel- max. 30 timer om ugen)

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Integrerede institution: under 3 år

Pr. 1. januar 2021:

  • Fuld tid: kr. 3.308
  • Deltid: kr. 2.012 (kun ved barsel – max. 30 timer om ugen)

Pr. 1. august 2021:

  • Fuld tid: kr. 3.452
  • Deltid: kr. 2.093 (kun ved barsel – max. 30 timer om ugen)

Integrerede institution og børnehaveplads: over 3 år         

Pr. 1. januar 2021:

  • Fuld tid: kr. 1.698
  • Deltid: kr. 1.100 (kun ved barsel – max. 30 timer om ugen)

Pr. 1. august 2021:

  • Fuld tid: kr. 1.769
  • Deltid: kr. 1.140 (kun ved barsel- max. 30 timer om ugen)

Kostordning i Krible Krable huset                     kr.     485

Kostordning i Saksild Børnehus                         kr.     520

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Deltidspladser ved barsel

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven,

har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i

aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
 

SFO                    

SFO – morgen:                            kr.     166

SFO – eftermiddag:                   kr.  1.742

Tidlig SFO – pr. 1. april:            kr.  1.908

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Sommerferiepasning i SFO kr. 594 om ugen
 

Klub                   

Fritidsklub Odder Øst/Vest:   kr.    508 /10 mdr.

Juniorklub Saksild:                     kr.    461 /11 mdr.

Juniorklub Gylling:                     kr.    461 /11 mdr.

Juniorklub Hou – privat:          kr.    461 /11 mdr.

Tilskud til pasning i private institutioner

Vuggestue, fuld tid (53 timer): kr.  9.386 Vuggestue, deltid: kr. 6.159 (deltid ved barsel – 30 timer)

Børnehave, fuld tid (53 timer): kr. 5.004 Børnehave, deltid: kr. 3.275 (deltid ved barsel – 30 timer)

Institutionen skal være godkendt i beliggenhedskommune.

Tilskud til privat pasningsordninger 0-2 år:

Fuld tid: max. kr. 6.160 pr. måned

Deltid: max. kr.  4.098 (deltid ved barsel – 30 timer)

Dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder)

Tilskud til plads i anden kommune

Pr. 1. januar:   Gennemsnitlig driftsudgifter Max tilskud      Forældrenes pris pr. mdr.

0-2-årige:          kr.   11.522                                    kr.   8.642          Afhænger af prisen på den konkrete plads

3- 6-årige:         kr.   6.225                                       kr.   4.669          Afhænger af prisen på den konkrete plads

Pr. 1. august:   Gennemsnitlig driftsudgifter Max tilskud      Forældrenes pris pr. mdr.

0-2-årige:          kr.   11.772                                    kr.   8.829          Afhænger af prisen på den konkrete plads

3- 6-årige:         kr.   6.487                                       kr.   4.865          Afhænger af prisen på den konkrete plads

Bemærk: Plads over kommunegrænsen opkræves i 12 måneders betaling
 

Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune,

end den de bor i. Hvis barnet har en plads uden for Odder, giver vi et tilskud. I skal selv betale

forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter.

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasnings-

kommune er højere end i Odder, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Odder.

 Hvis du flytter fra Odder Kommune og ønsker at beholde dit pasningstilbud i kommunen, skal

du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter.

Flytter du til Odder kommune og vil beholde dit pasningstilbud i din tidligere kommune, skal

du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter. Vi sender et tilskudsbevis til din tidligere kommune,

og vi opkræver betalingen, den er afhængig af pladsprisen i din tidligere kommune. Opkrævningen

vil ske i 12 måneder, juli er ikke betalingsfri og vil ske fra flyttedatoen.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, der har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der

ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i pasning, får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris

for den dyreste plads og halv pris af de øvrige pladser. Vi betragter børn i samme husstand/familie

med samme folkeregister adresse som søskende, dog ikke børn der er anbragt i pleje.

Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige

indtægt er mellem 185.701 kr. og 576.800 kr., kan der bevilges økonomisk fripladstilskud.

Er husstandens beregnede årlige indtægt under 185.701 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere i 2021

Fripladsskalaen forhøjes med 64.967 kr. for enlige forsørgere.

Betaling og gebyrer

Betales opkrævninger ikke rettidigt, beregnes der renter. Desuden sender kommunen en rykker

med et gebyr på 250 kr. Betales denne rykker ikke, bliver restancen sendt til inddrivelse ved

Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen modregner i Børne-og ungeydelsen og i overskydende skat.

Der kan også foretages lønindeholdelse og udlæg.