Takster for børnepasningstilbud 2019

Kommunale pasningstilbud

  Forældrebetaling pr. mdr.
Dagpleje 2.796 kr.
Integrerede institution: under 3 år 3.129 kr.
Integrerede institution: over 3 år  1.600 kr.
Børnehaveplads 1.600 kr.
SFO - morgen 160 kr.
SFO - eftermiddag 1.669 kr.

11 måneders betaling (juli er betalingsfri) 

 

Tilskud til pasning i private institutioner 

  Tilskud pr. barn/mdr.
Vuggestue 8.549 kr.
Børnehave 4.468 kr.

Institutionen skal være godkendt i beliggenhedskommune.
Tilskuddet er baseret på en åbningstid på 53 timer ugentligt


Tilskud til privat børnepasning

  Tilskud pr. barn/ mdr.
 Privat børnepasning 0-2 år 5.766 kr.

Dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder) 


Tilskud til plads i anden kommune

Aldersgruppe Gennemsnitlige
Driftsudgifter
 Maxtilskud Forældrenes pris pr. mdr.
0-2-årige 10.788 kr. 8.091 kr. Afhænger af prisen på den konkrete plads
3- 6-årige  5.866 kr. 4.400 kr. Afhænger af prisen på den konkrete plads

12 måneders betaling

Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, end den de bor i. Hvis barnet har en plads uden for Odder, giver vi et tilskud. I skal selv betale forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter. Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommune er højere end i Odder, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Odder.

Hvis du flytter fra Odder Kommune og ønsker at beholde dit pasningstilbud i kommunen, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i pasning får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris af de øvrige pladser. Vi betragter børn i samme husstand/familie med samme folkeregister adresse som søskende, dog ikke børn som er anbragt i pleje.

Deltidspladser ved barsel

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
Taksten for en deltidsplads:
Dagpleje: 1.863 kr.
Int.inst. – under 3 år: 1.904 kr.
Int.inst. – over 3 år: 1.039 kr.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 177.601 kr. og 551.699 kr. kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Er husstandens beregnede årlige indtægt under 177.600 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere i 2019

Fripladsskalaen forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere.

Betaling og gebyrer

Hvis forældre betaler for sent (efter den 10. i en måned) sendes der en rykker med et gebyr på 250 kr. Betaler forældre ikke denne rykker, bliver sagen automatisk sendt til inddrivelse hos Skat.
SKAT har mulighed for at modregne i overskydende skat og i børnefamilieydelse. Herudover bliver man opkrævet renter efter gældende regler.