Oprettelse af privat daginstitution

Odder Kommune har opstillet en række kriterier, som skal opfyldes før godkendelse kan ske. Såfremt institutionen godkendes af Odder Kommune, beregnes tilskuddet hertil efter gældende regler.