Rammer og regler vedrørende børnepasning

Der findes forskellige rammer og regler vedrørende børnepasning i Odder Kommune. 

Opskrivningsregler Styrelsesvedtægter for daginstitutioner
Plads på venteliste Styrelsesvedtægter for dagplejen
Pasningsgaranti Oprettelse af privat daginstitution
Personlig åbningstid Rammer for tilsyn
Fælles feriepasning Vejledning om skoleudsættelse
Pjece om dagtilbud  Tidlig SFO