Deltidspasning i forbindelse med barselsorlov

Deltidspladsen er max. 30 timer om ugen fra kl. 7.00-15.00
Senest den 20. i en måned skal du aflevere en månedsplan for dit barns fremmøde i den kommende måned. Planen skal afleveres til institutionslederen.
Ansøgningsskemaet kan downloades her: . Dokumentation for barselsorlov fra arbejdsgiver skal medsendes ansøgningen.

Ansøgningsskemaet skal afleveres senest en måned før ønsket starttidspunkt. Starttidspunktet er altid den 1. i måneden