Fælles feriepasning på dage med lavt fremmøde

Byrådet i Odder Kommune har besluttet, at daginstitutionerne og børnehusene i landsbyordningerne i ferier, hvor der er få børn i institutionerne, skal have samlet fælles pasning i én af institutionens institutioner. Der er lavt fremmøde, når færre end 20 % af børnene forventes at komme i institutionen.

Dagplejen i Odder by indgår i fælles pasning i sommerferien.

De forventede dage med fælles pasning i institutioner og børnehuse er: Dagene op til påske, fredagen efter Kr. Himmelfart, uge 29+30
og dagene mellem jul og nytår. På disse dage vil der væres fælles pasning af børnene på én af kommunens daginstitutioner. Forældrene bliver i god tid inden spurgt om deres behov for pasning på de pågældende dage. Når tilbagemeldingerne om pasningsbehovet er gjort op bliver det meldt ud, hvilken institution, der varetager pasningen. Det kan ikke garanteres, at der er kendt personale i institutionen.

Fælles åbning gennemføres for at sikre, at ressourcerne kan bruges bedst muligt i hverdagen, til gavn for alle børn. Der har tidligere
været problemer med udeblivende børn og meget sene frameldinger til pasningen, som har betydet, at ressourcer er blevet afsat, som kunne have været benyttet på andre tidspunkter. Tilbagemeldingen om pasningsbehov på de
ovennævnte dage er derfor bindende.

Har du behov for pasning på de pågældende dage skal du henvende dig til lederen i barnets institution, så får du et skema, hvor du nærmere kan beskrive tidspunkterne og dage med behov for pasning.

D. 24. december og Grundlovsdag er alle institutioner lukket, og der tilbydes ikke alternativ pasning.