Nødberedskab pga. coronasituationen

Som følge af statsministerens udmelding onsdag d. 11. marts 2020, hvor anbefalingen lyder, at kommunalt ansatte skal arbejde hjemmefra, aflyses alle aftaler i den kommunale tandpleje fra torsdag d. 12. marts og frem til d. 13. april 2020.

Vi vil have åbent for telefonisk kontakt 87803570 på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 til 10.00. Du har også mulighed for at sende en mail på tandplejen@odder.dk . Her gives der svar på spørgsmål og det vurderes, om henvendelsen er akut og af uopsættelig karakter.

Tandplejen er pålagt at begrænse planlagte aktiviteter i perioden 14.4. 2020 til og med 30.6. 2020.

Disse retningslinjer skal efterleves for at minimere smitterisikoen med COVID-19.

I denne periode vil der være telefontid kl 8-11 på hverdage samt mulighed for mailkorrespondance.

Tandplejen må i denne periode kun varetage kritiske funktioner, såsom tandskader (vurderet af fagpersonale som kritisk), smerter, infektioner herunder rodbetændelse, svære cariesangreb. Det gælder også kritiske forhold i forbindelse med bøjlebehandling.

Undersøgelser, kontroller, tandrensning, mindre cariesangreb samt forebyggende behandling vurderes som ikke kritiske funktioner.

Derfor vil der forekomme aflysninger i denne periode, grundet COVID-19 epidemien.

På klinikken modtager vi kun patienter, der har en aftale og er sunde og raske.

Vi beder jer holde afstand i venteværelset og ankomme til klinikken så tæt på den aftalte tid som muligt. Vi beder også om, at færrest mulige kommer med til en given aftale.

Vi beder jer være tålmodige og fleksible i den givne situation, også i den efterfølgende tid.

De, der har fået en aflyst en aftale, vil modtage en ny aftaletid, når situationen er stabil.

Venlig hilsen

Tandplejen Odder Kommune