Tandskader

Opstår der skader på tænderne ved uheld/ulykke, er det vigtigt, at behandlingen sker så hurtigt som muligt.

Den kommunale tandpleje behandler gratis alle tandskader, indtil den unge fylder 18 år.

Sker der tandskader udenfor Tandplejens åbningstid, kan man søge behandling hos privat praktiserende tandlæge eller Tandlægevagten i Århus.

Vagtordningen i Århus

Der er tandlægevagt på: Tandklinikken
Brobergskolen, Frederiksallé 20.
8000 Århus C

Klinikken har åbent:
fredag: kl. 18.00 til 21.00
lørdag, søn- og helligdage: kl. 10.00 til 13.00
I skal bare møde op.

Ved større tandskader bør henvendelse ske til skadestuen på
Århus Sygehus på skadestuernesfællesnummer 8731 5050.
eller Horsens Sygehus på tlf. 79 27 45 20

Al nødbehandling er gratis.

Vi behandler alle tandskader indtil den unge fylder 18 år. I nogle tilfælde er det imidlertid først forsvarligt at foretage den endelige behandling af tandskaden efter det fyldte 18. år. Derfor er det vigtigt, at familieulykkesforsikringen eller barnets ulykkesforsikring dækker tandskader, og at skaden anmeldes til forsikringsselskabet.

Den kommunale tandpleje hjælper med at udfylde skadeserklæringen.

Knækket tand