Omsorgstandpleje

Hvem:
Omsorgstandpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Der skal være tale om, at egenomsorgen er så begrænset, at personen ikke kan ubenytte den eksisterende sygesikringstandpleje.

Hvad:
Omsorgstandpleje er et tilbud om regelmæssig undersøgelse og behandling af tænder og/eller proteser efter individuelt behov.

Hvor:
Omsorgstandpleje er baseret på , at undersøgelsen og behandling kan foregå i eget hjem/på plejecentre

Hvordan :
Visitation til omsorgstandplejen sker via Borgerforløb i Odder Kommune 
(8780 3700) efter en konkret individuel vurdering.

Omsorgstandplejen administreres af Odder Kommunale Tandpleje.

Hvor meget:
Egenbetalingen i omsorgstandplejen udgør 540 kr. for 2020. Uanset behandlingens omfang vil der ikke blive opkrævet mere end dette beløb i 2020.
Beløbet, som er prisreguleret opkræves en gang årligt.


Ønskes yderligere information kan Odder Kommunale Tandpleje kontaktes på tlf. 8780 3570 eller mail til tandplejen@odder.dk