Skolebørn

Tandeftersyn tilbydes hver ca. 20. måned. Der aftales en tandplejeplan for det enkelt barn. Det betyder at nogle børn besøger tandklinikken ganske ofte, andre kun hver 20. måned.

Tandplejen inviterer forældrene med på klinikken til alle besøg.

I Tandplejen arbejder vi i teams: tandlæge, tandplejer og klinikassistent. Vores navneskilte vil altid markere hvem vi er.

Ved tandeftersynet, som foretages af enten tandlæge eller tandplejer, ser vi på tænderne, tandkødet og tandstillingen. Børnene/forældrene/de unge, får at vide, hvad de selv kan gøre for at undgå huller og tandkødsbetændelse.

Efter ønske tilbydes forebyggende aktivitetet på forskellige klassetrin i form af undervisning om tandpleje, tandskader, tandsygdomme m.m.