Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud  til udviklingshæmmede børn, unge og voksne samt sindslidende, som ikke kan benytte sygesikringstandplejen.

Egenbetalingen i Specialtandplejen udgør 1795 kr. for 2015. Uanset behandlingens omfang vil der ikke blive opkrævet mere end dette beløb i 2015.
Beløbet, som er prisreguleret opkræves en gang årligt.

Nøglepersoner som :

Støtteperson, læge, tandlæge, socialrådgiver kan henvise til specialtandplejen.

Der vil derefter blive indkaldt til visitation ved Tandlæge Christina Krohn.

Henvisningsskemaer m.v:

Vil du høre mere om specialtandplejen kan du kontakte Tandlæge Christina Krohn, Odder kommunale tandpleje, tlf. 8780 3570.