Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud  til udviklingshæmmede børn, unge og voksne samt sindslidende, som ikke kan benytte privat praksis tandpleje. Specialtandpleje er en del af Odder Kommunale Tandpleje.

Egenbetalingen i Specialtandplejen udgør 1935 kr. for 2018. Uanset behandlingens omfang vil der ikke blive opkrævet mere end dette beløb i 2018.
Beløbet, som er prisreguleret opkræves en gang årligt.

Nøglepersoner som :

Støtteperson, læge, tandlæge, socialrådgiver kan henvise til specialtandplejen.

Der vil derefter blive indkaldt til visitation ved Tandlæge Mia Rosing Marquart.

Henvisningsskemaer m.v:

Vil du høre mere om specialtandplejen kan du kontakte Odder Kommunale Tandpleje, tlf. 8780 3570.