Tandplejen tilbyder

Vi tilbyder børn og unge en sammenhængende forebyggende og behandlende tandpleje til alle mellem 0 og 18 år, som bor i Odder Kommune.  Tilbuddet er gratis.

Desuden tilbydes Omsorgstandpleje og Specialtandpleje.

Se også rapport om Oddermodellen