Unge 16-17 år

De regelmæssige eftersyn fortsætter indtil de unge fylder 18 år. Tandbehandling kan efter aftale foregå udenfor klinikkens normale åbningstid kl. 8 - 15.

De 16-17 årige kan frit vælge mellem at gå til tandlæge på en kommunale klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. I begge tilfælde dækker den kommunale tandpleje udgiften indtil den unge er fylder 18 år. 
Hvis den unge er i gang med en tandregulering, skal hele tandplejetilbuddet forsætte på kommunens klinikker, indtil aktiv tandreguleringsbehandling er afsluttet.