Målsætning

Odder Kommunale Tandpleje arbejder for at give børn og unge viden, holdninger og adfærd, så de kan tage vare på egen tandsundhed og livet igennem have sunde vaner og derved bevare et sundt tandsæt. Vi arbejder derfor på, at tandsundheden fastholdes og forbedres ved at børn og unge:

- lære at holde deres tænder helt rene så man undgår huller og tandkødssygdomme.
- har en viden om og forståelse for, hvordan tandsygdomme opstår og hvordan de forebygges.
- er motiverede for at leve sundt.
- tager ansvar for egen tandsundhed og er tryg ved 


Tandplejen lægger vægt på 

  • at tilpasse sig den enkeltes behov
  • at skabe trygge rammer for tandbehandlingen 
  • at være kvalitetsbevidste og yde den mest optimale behandling 
  • at forældre har ansvaret for at passe børnenes tænder 
  • at yde en effektiv indsats gennem god planlægning og effektiv kommunikation samt en optimal udnyttelse af ressourcerne  
  • at synliggøre vore aktiviteter og tilbud.

Børn i tandlægestolen