Lovgivning

Lovgivning på området

Udover et kommunalt ønske om et øget fokus på sprog, er der nogle krav som Odder Kommune skal leve op til i forhold til sprogvurdering og sprogstimulering på småbørnsområdet.

Fra Dagtilbudslovens §11 om sprogvurdering og sprogstimulering:

 • stk.1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
 • stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering.
 • stk. 10. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurdering og sprogstimulering, og at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling

 Fra Dagtilbudslovens §8 om pædagogiske læreplaner:

“Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.”

 • Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:
 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sproglig udvikling
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene og hvordan læreplanen evalueres.