Vi lærer sprog PLUS

Fra efteråret 2018 - forår 2019 deltager institutionerne i forskningsprojektet Vi lærer sprog +.

 Baggrunden for projektet er:

Vær med til at undersøge, hvordan vi bedst kan udvikle en pædagogisk praksis, der styrker børns sproglige udvikling og ihærdighed.

Børns sproglige udvikling i de første leveår har afgørende betydning for deres muligheder senere i livet. Tidlige sproglige kompetencer (f.eks. ordforråd og sprogbrug) og ihærdighed (vedvarende opmærksomhed og selvregulering) hænger tæt sammen med børnenes trivsel og udvikling i de yngste år og deres senere læring i skolen. Forskning viser også, at der er store forskelle i børnenes sproglige kompetencer allerede i vuggestuealderen, og at disse forskelle øges gennem barndommen. Det er nemmere at rykke børnenes kompetencer, jo tidligere man starter, og fordi næsten alle danske børn går i dagtilbud, kan dagtilbuddene være en afgørende platform for at udligne nogle af de sproglige og sociale forskelle.

Derfor igangsætter TrygFondens Børneforskningscenter nu projektet Vi lærer sprog +, der har til formål at styrke sprogindsatsen i de danske daginstitutioner for at forbedre mange børns muligheder for uddannelse, sociale relationer og et godt liv. Projektet bygger ovenpå sprogindsatser, som tidligere forskning allerede har vist virker i forhold til at forbedre børns sprog. Det nye i Vi lærer sprog + er, at det yderligere undersøges, om pædagoger og ledere kan understøttes i at gennemføre sprogindsatsen via professionel udvikling. Projektet ledes af professor Dorthe Bleses og gennemføres i samarbejde med Via University College og Rambøll.