Samtaler i hverdagen

Arbejdet med barnets sproglige udvikling starter med daglige samtaler med barnet. Samtalerne bør tage udgangspunkt i barnets kompetencer og interesser.

 

Den sproglige udvikling stimuleres af understøttende sprogstrategier.

Sprogstrategierne kan integreres i alle daglige samtaler og fungere som inspiration i forhold til den enkelte medarbejders pædagogiske refleksioner.

  

  1. Følg barnets interesse
  2. Brug åbnende spørgsmål
  3. Vent på barnets svar
  4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
  5. Hjælp barnet med at sætte ord på
  6. Forklar ord barnet ikke kender i forvejen
  7. Relater til noget barnet kender
  8. Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen
  9. Ret ikke barnets fejl direkte
  10. Leg med sproget når det er muligt  

Når sprogstrategierne inddrages i alle kommunikative situationer i løbet af dagen, skabes et godt fundament for et sprogstimulerende miljø i dagtilbuddet.