Barnet bruger ord

Det er svært præcist at sige, hvornår børn begynder at tale, men de fleste børn begynder at sige ord i perioden 12-18 måneder. Der er også stor forskel på, hvor mange ord danske børn kan bruge, når de er to år; Gennemsnitligt kan et barn sige ca. 250 ord, men der er nogle børn, som kan bruge op til 500 ord.

 

Det er vigtigt at være opmærksom, hvis en toårig ikke siger noget. I denne periode går de fleste børn ind i en ordspurt og kan lære op til 30 nye ord om ugen, hvis de voksne omkring barnet er opmærksom på at tilbyde ord og samtale om det, barnet oplever.

 

Piger er typisk en lille smule hurtigere end drenge om at lære ord, men drengene indhenter pigerne senere. De første ord, barnet siger, er typisk dyrelyde (f.eks. miav), mennesker, det kender, mad og drikke, dyrenavne, lege og rutiner, legetøj, ord for kroppen (f.eks. øje, øre, arm) og transportmidler.

 

Når børn lærer ord skal de kunne overføre deres viden om en genstand eller handling til andre lignende genstande og handlinger. Barnet skal f.eks lære, at hund ikke kun bruges om familiens egen hund men om alle hunde (hele kategorien hunde). Barnet skal også erfare, at lyden hund ikke kan bruges om alle firbenede dyr – at de hedder noget andet f.eks. får, ko, hest. Derudover skal barnet erfare, at hund ikke kun bruges om levende hunde, men også om hunden i bogen eller legetøjshunden. I denne, for barnet, noget forvirrende proces er der brug for voksnes støtte.

 

  • EKSEMPEL:
    • Når barnet f.eks. siger, ”Se hund” om hesten, kan vi sige, ”Ja, det er en hest. En stor hest. Hesten siger prrrr.” Barnet siger måske, ”hes”. Barnet skal bruge lidt tid på at lære at sige ordet og vi støtter barnet bedst ved at gentage barnets bidrag på den rigtige måde, ”Ja, en hest.”. Det er vigtigt, at vi ikke retter på barnet. Det kan nemlig føre til, at barnet mister lysten til at øve sig og det er skidt for den videre sproglige udvikling.