Barnet laver sætninger og bøjer ord

Når barnet har fået opbygget et solidt ordforråd, begynder det så småt at sætte ord sammen til små sætninger. Nogle af deres første sætninger lyder ofte som en sammensmeltning af flere ord f.eks.: “gernop” (Jeg vil gerne op). Hertil kan man sige: “Vil du gerne op? Kom du op til far” (mens man støtter handlingen ved at tage barnet op). Flere eksempler på de første sætninger kan være; “Mig ned”, “se hopper”, “mer anan” (mere banan), “au falder”, “a det” (Hvad er det?).

 

Særligt “Hvad er det?” er meget nyttig i forhold til at få flere ord; Ofte vil forældrene fortælle barnet, hvad det spørger til og så får barnet flere ord til samlingen. Når barnet er to til toethalvt, begynder det at opdage, at man kan bøje ord i ental og flertal f.eks. mange bil-er. Barnet begynder også at lære ord, som kan bruges til at beskrive verden (tillægsord) f.eks. hund lille. Stor bil.

 

Senere begynder barnet at bruge sætninger, der består af flere end to ord. Om barnet bruger lange, korte eller korrekte sætninger afhænger af, hvordan forældre og øvrige omsorgspersoner taler med barnet. Som voksen er det altid en god idé at bruge et så naturligt og varieret sprog som muligt.

 

Fra treårsalderen ligner barnets sprog mere og mere voksnes sprog. De har nu lært nogle af de mest grundlæggende grammatiske regler, som udbygges og nuanceres i løbet af de næste mange år. Der har vist sig at være en stærk sammenhæng mellem barnets mundtlige sprog og barnets vej ind i læsning og skrivning (Literacy).

Barnet fortæller.

Udover at lære sprogets lyde, ord og grammatik, skal barnet også lære at koble længere sætninger sammen til større sproglige forløb, så det kan fortælle om f.eks. begivenheder, der er sket eller skal ske. Man kobler sætninger sammen med bindeord (f.eks. og, så, som, fordi, da).

 

De fleste børn begynder så småt at bruge disse bindeord i treårsalderen, men det er først omkring fire- femårsalderen, at evnen til at konstruere længere sproglige forløb udvikler sig markant. Vi støtter barnets evne til at fortælle ved at give dem tid til, at fortælle færdigt uden at afbryde, ved selv at fortælle og ved at læse bøger med dem dialogisk (Link til sprogpakken.dk eller en anden fane???), så de hører mange forskellige og lange sætninger.

 

  • EKSEMPLER PÅ BRUG AF BINDEORD
    • Jeg legede med dukker og så legede jeg med biler og så skulle vi spise.
    • Jeg blev ked af det, fordi Eliza slog mig.