Tosprogede

Tosprogede børn - flygtningebørn

Det er en stor omvæltning for flygtningebørn og deres familie at starte i en institution. Ofte har hverken børn eller forældre kendskab til det danske sprog eller daginstitutionskultur. Derfor kan det være svært i starten, når alt er nyt. Dette kræver en ekstra indsats fra både forældre og personale for at komme ordentligt i gang.

Det er vigtigt, at barnet hurtigt bliver trygt. Barnet skal hjælpes til at få overblik over hverdagens rytme. Det anbefales at have faste rutiner. Visualiser dages aktiviteter; samling, spisning, legeplads, garderober, toiletbesøg, håndvask osv. Dagens forløb skal være tydeligt for barnet.

Barnet har brug for at lære en masse ord for at kunne begå sig, og det kan være svært at vide, hvor man skal starte. Det er vigtigt, at barnet hurtigt præsenteres for de centrale ord og begreber fra hverdagen. Vælg fokusord ud, som: ja, nej, jakke, sko, tørstig, sulten, spise, mælk, brød, mere, mad, ble, toilet, tisse, færdig, vaske hænder, ind/ud, legeplads, mor, far, synger, beder om, osv.

Metoder

Man kan vælge et tema til tematisk sprogarbejde for at afgrænse og målrette det sproglige arbejde. Det er vigtigt, at de voksne sætter ord på barnets oplevelser, og sætter ord på deres handlinger med barnet. F.eks. nu skal du have din jakke på! Du får den ene sko på nu, osv.

Dialogisk læsning er en god metode til at lære det danske sprog på. Vælg bøger med enkelte handlinger, f.eks. Pegebøger, eller Kaj-bøgerne af Mats Letén.

Når et tosproget barn skal lære dansk anbefales det, at pædagogen bruger længere tid på at arbejde meget konkret med indholdet i hver enkelt bog. Man kan f.eks. arbejde med førstehåndsindtryk af bestemte nye ord, f.eks. at tage frugter og grøntsager frem så børnene kan mærke, dufte, smage på og snakke om dem. Man kan tage på ture, som er med til at underbygge bogens indhold. Bøgerne må gerne læses mere end tre gange.

Socialiseringsmønsteret inden for en bestemt kultur kan have påvirkning på børns sproglige udvikling. Dette kommer til udtryk på forskellige måder. F.eks. opfordrer kinesiske forældre deres børn til at gentage det, de siger. Japanske forældre lærer deres børn, at man ikke skal snakke så meget, da det ikke er velset (Bröstrom, Stig; Jensen de López, Kristine og Løntoft, Jette 2012).

Derfor skal vi være ekstra opmærksomme på de tosprogede børns kulturer, så materialer i arbejdet med dialogisk læsning tilpasses målgruppen. Det er vigtigt, at sproget i bøgerne giver mening for barnet. Sproget skal bruges som en del af den naturlige sammenhæng i barnets hverdag og bøgernes indhold skal give mening om børnenes egen verden.

Forældrene

Forældresamarbejde og forældreinddragelsen er særligt vigtig for at flygtningebørn kan tilegne sig dansk. Forældrene kan gøre en stor forskel på børns sproglige udvikling. Undersøgelser viser, at når et barn kender mange ord, klarer det sig bedre i skolen. Det forventes, at børn kan 10.000 ord inden de starter i skole. Derfor er det vigtigt, at formidle viden om den sproglige udvikling, så forældrene kommer tidligt i gang med det. Man lærer et sprog ved at bruge det, forældrene skal derfor tale meget med deres barn. Når man kan et ord på et sprog, er det lettere at lære det på andre sprog.

På hjemmesiden http://www.ltk.dk/sprog-er-en-gave kan man bl.a. hente en film, “Sprog er en gave fra mor og far”. Filmen viser pædagoger og forældre eksempler på, hvordan man kan støtte sit barns sprogudvikling. Filmen kan hentes på ni forskellige sprog (dansk, engelsk, somali, albask, tyrkisk, arabisk, urdu, kinesisk og polsk).

Århus Kommune har udarbejdet pjecen “Sprog og læsning - fælles ansvar”. Pjecen er oversat til arabisk, dari, engelsk, islandsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, tyrkisk samt vietnamesisk. Følgende er linket til inspiration og formidling: https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/

Vil du vide mere?

Du kan få flere oplysninger hos sprogpædagogerne i daginstitutionen. Du kan også finde information og inspiration på biblioteket, på følgende internetsider og i følgende publikationer:

http://sprogleg.dk

http://laeseleg.dk

http://www.ltk.dk/sprog-er-en-gave

http://lottesalling.dk

http://flygtning.dk/danmark

Aktive fortællinger, rim og remser - dialogisk læsning med børn af Lotte Salling.

(Dafolo 2012)

Dialogisk læsning i teori og praksis af Stig Bröstrom et al.

(Dafolo 2012)

Dialogisk oplæsning for småbørn med dansk som andetsprog - lidt teori, meget praksis af Jette Løntoft et al.

Århus Kommune, Videnscenter for integration.