Faglig læsning i natur/teknologi

Ordkendskab

I natur/teknologi skal eleverne kunne adskille hverdagssprog fra fagsprog.

Eleverne bør støttes i at bruge faglige og præcise betegnelser for genstande, fænomener og organismer. Læreren må bevidst og fokuseret arbejde med at føre elevernes hverdagsbetegnelser for disse over i fagtermer.

Man kan fx arbejde med:

 • grupperinger af fagord
 • ordbog: hverdagsord oversat til fagord

Viden om verden

Den nære omverden er udgangspunktet for undervisningen. Elevens viden om verden bliver derfor væsentlig at sætte i spil i faget. Arbejd med forforståelse fx ved brug af mindmap, VØL-modellen (hvad Ved eleven allerede, hvad Ønsker eleven at vide, hvad har eleven Lært). VØL-modellen kan bruges som en grundlæggende model, der spænder over før, under og efter fasen.

Teksttyper - instruerende og beskrivende

Eleveren skal have kendskab til fagets teksttyper, og hvad de vil - herunder formål, struktur og sproglige kendetegn.

Arbejd gerne med:

 • at undersøge en tekst for modaliteter (fx billede, lyd, tekst, overskrifter, grafer mv.)
 • at samtale om, hvor man kan lære nyt ved at se på teksten før man læser den.

 

Den instruerende teksttype

 • Man kan udpege instruerende ord som bydeform (tegn, find, hent…) i en modeltekst der gøres synlig for eleverne
 • Lad eleverne selv skrive små instruerende tekster, hvor ordene i bydeform bruges. Gerne ud fra praktiske forsøg: fx hvordan cyklen fungerer.
 • Lad eleverne opstille læseformål for deres egen tekst. Fx “Du kan læse om cyklen, hvis du vil lære, hvordan den fungerer.”

 

Den beskrivende teksttype

 • Læreren kan med en modeltekst vise, hvilke ord der er karakteristiske for den beskrivende teksttype fx er, har, består i, indeholder, bruger mv.
 • Lad eleverne finde sådanne ord i en anden beskrivende fagtekst. Først om samme emne, og derefter/senere om et andet emne.
 • Med udgangspunkt i tidligere samtale om et emne fx cyklen og de ord, som er karakteristiske for den beskrivende teksttype (er, har, består i, indeholder, bruger) skriver klassen sammen en beskrivende tekst om cyklen. Eleverne byder ind, og læreren skriver ned - synligt for eleverne. Herefter suppleres med andre modaliteter fx elevvideo af cyklen, lydoptagelse, illustration, fagordsliste mv. Tal om læseformålet for teksten, inden skrivningen går i gang. 

Formidling

Den sproglige dimension er en del af faget set i et literacy-perspektiv.

 • Lad eleverne tale og formidle deres resultater af undersøgelser og modeller, som de har produceret i faget. Formidlingen kan være video, lyd, lyd og billede eller oplæg. Lad det gerne være autentiske modtagere som fx forældre, cykelsmeden, yngre årgange, venskabsklasser mv.