Tekstforståelse

Tekstforståelse

Allerede fra begyndelsen af læseudviklingen skal eleven opleve, at tekster har noget at sige. Der er noget som skal forstås. De fleste har den viden med sig, når de kommer i skole. Når eleven gætter sig til, hvad der står og siges i teksten, er det en del af hans/hendes naturlige meningssøgning. Eleven bruger de omkringliggende modaliteter (fx billeder) i søgningen efter mening. Med tiden skal eleven ikke gætte men bygge sin forståelse på de ord, der er i teksten.

I mødet med teksten er eleven aktiv. Eleven bruger sin forforståelse til at meddigte og konstruere indholdet i teksten. De indre forestillinger binder sætningerne sammen, og der skabes slutninger (inferenser).

Fx Bo får en is. Solen skinner. Bo bliver ked af det.

Her står ikke, at isen smelter, men ud fra de indre billeder og forestillinger, som teksten fremkalder, vil eleven danne den slutning, at isen smelter pga. solen, og derfor bliver Bo ked af det. Det kræver en fleksibel og målrettet læsning, og det kan man ikke nødvendigvis i den begyndende læsning.

De lydrette tekster, som eleven selv læser, er baseret på afkodning. Læreren kan derfor læse alderssvarende tekster højt med fokus på tekstforståelse.

Anbefalinger

  • Arbejde med kendskab til historiens struktur og selv formulere historier (mundtligt) ud fra samme struktur (indledning, handling og slutning). Læs mange historier for eleverne og tal med dem om opbygningen. Herefter kan eleverne selv fortælle historier. Eleverne kan lave tegninger som noter.

  • Eleven kan måske ikke selv få tekstindholdet frem. Læreren må stilladsere; aktivere børnenes forforståelse, sammenhængen mellem billeder og indhold, støtteord der fremmer sammenhængen og tekstsamtaler, der skaber forventninger til teksten.

  • Læreren må tidligt støtte en aktiv læsning. Bl.a. ved at få eleven til at opdage, hvornår han/hun ikke forstår, og gør noget ved det. Fx at læse sætningen igen.

  • Danne hypoteser: Stoppe op efter en sætning og forudsige/gætte, hvad der videre vil ske. Læreren modellerer og tænker højt, hvordan man forudsiger. Dette kan ske med selv de korteste sætninger: “Ea ser en sø.” Hvad mon der vil ske? Falder Ea i søen? Er der ænder i søen?

  • Arbejde med billednotater og tidslinjer (fx i Kristendom). Eleverne “tvinges” til at danne indre billeder, som understøtter elevens hukommelse og forståelse for tekst.

  • Samtale før, under og efter læsningen. Eleven hjælpes til at konstruere indre billeder at tekstens virkelighed.

  • Fortælletid. Eleverne fortæller hinanden om de bøger, de læser. Evt. indtale på iPad illustreret med tegninger eller fotos.

  • Dialogisk læsning.