Forældresamarbejde

Som lærer kender man alt til vigtigheden af et godt samarbejde mellem skole og hjem. Et godt samarbejde, der bygger på regelmæssig dialog, giver lærerne kendskab til familien og et bedre kendskab til eleven. Det giver samtidig familien indsigt i skolens arbejde og hensigt. Et godt samarbejde har ikke mindst stor betydning for det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Det er ikke altid let at få etableret et godt samarbejde, og der kan især være udfordringer i skabelsen af et sådant samarbejde med flygtningeforældre, hvorfor det er vigtigt at være særlig opmærksom på dette. 

Når der skal etableres et godt samarbejde med flygtningeforældre, er det generelt vigtigt at være opmærksom på følgende: 

God kommunikation – Det er vigtigt, at forældrene og skolens repræsentanter forstår hinanden. Dette gælder ikke kun den sproglige del, som ofte kan klares ved hjælp af tolk, men også forståelsen af den anden part ud fra den situation han eller hun befinder sig i. Denne forståelse skabes i en dialog, der bygger på rummelighed og anerkendelse.

Italesæt det usagte - Det har stor betydning for en god dialog, at der tages højde for det usagte og de uskrevne regler, som præger det danske samfund og dermed også folkeskolen. Husk at disse familier ikke er vokset op i og med den danske skolekultur, så alt skal forklares. Tal derfor om alt det underforståede såsom klassens og skolens traditioner/højtider (hvad fejrer vi og hvorfor?), fødselsdage (hvad foregår der, er der voksne til stede, har man gave med og pris på gaven?), udflugter (Hvor skal vi hen og hvad er formål med turen?). Hvis forældrene ikke har forstået formålet og indhold i en aktivitet

Skab en inkluderende kultur – Sørg for at skabe en kultur, der indbyder til, at alle kan være med.

Vis interesse, omsorg og anerkendelse – Vær opmærksom på højtider og på nyheder fra de lande forældre og børn i klassen kommer fra, så du er forberedt på at tale om det. 

Kom godt i gang med forældremøderne og det gode samarbejde 

Der kan være mange bump på vejen i forsøget på at etablere og afholde forældremøder for flygtningefamilier. Det følgende er derfor en lille liste med nyttige råd, som er gode at have ved hånden:

  • Det er vigtigt at sætte rigeligt med tid af til at få etableret den fornødne kontakt og tillid til forældrene, da det ofte kan være tidskrævende. Når der sendes breve hjem, følg da gerne op med en opringning, eller som minimum sikre dig, at eleven har forstået brevets indhold og kan videreformidle hjemme. Vær forstående, men insisterende.

  • Brug en tolk. Hvis den sproglige kommunikation ikke fungerer, kan det være svært at få skabt tillid og forståelse. Det er derfor en god ide at benytte sig af en tolk ved den personlige kontakt med forældrene, dvs. ved de individuelle samtaler og ved de fælles møder.

  • Afhold møderne i lokaler med mødeborde, så alle kan se hinanden, i stedet for i et klasselokale. Det kan være rart for nogle familier, at sidde så de kan se døren.

  • Madlavning, børnepasning, kompliceret transport og manglende overskud i hverdagen kan alle være faktorer, som kan forhindre forældre med flygtningebaggrund i at møde op på skolen. Dette selvom de har et ønske om at ville deltage.