Definition (Hvem er tosproget?)

At være tosproget defineres således i Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven:

Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.                                 

En bredere definition er; at tosprogede børn er børn, der i det daglige møder og har brug for to eller flere sprog (Holmen 2006)

Sidstnævnte definition indeholder i højere grad de mange variationer af to/flersprogethed, som pædagoger og lærere møder i det daglige arbejde. Det afgørende er, at personalet er opmærksomme på det enkelte barns særlige sproglige forudsætninger, og at der tages højde for dette før sprogarbejdet påbegyndes.