Anbefaling om brug af test og evaluering

Læsekonferencer

 

0. klasse:

Der afholdes læsekonference/klassekonference i slutningen af 0. klasse med deltagelse af børnehaveklasselederen, primærpædagogen, kommende klasselærere/faglærere og den pædagogiske leder. I oktober måned tages en KTI test, og i januar laves en sprogvurdering fra fx Dansk Psykologisk Forlag.

1. klasse:

Der  afholdes læsekonference i slutningen af 1. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog. Inden konferencen har læsevejlederen sammen med dansklæreren lavet Ordlæseprøve 1 med klassen.

2. klasse:

Der afholdes læsekonference i slutningen af 2. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog. Inden konferencen har den nationale test for dansk læsning 2. klasse været afholdt.

3. klasse:

Der afholdes læsekonference i slutningen af 3. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog samt eventuelt nye lærere i kommende 4. klasse. Inden konferencen har læsevejlederen sammen med dansklæreren lavet Sætningsprøven 2 med klassen.

4. klasse:

Der afholdes læsekonference i slutningen af 4. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog. Inden konferencen har den nationale test for dansk læsning 4. klasse været afholdt.

5. klasse:

Der afholdes læsekonference i slutningen af 5. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder og klassens lærere. Inden konferencen har læsevejlederen og dansklæreren lavet en Tekstlæseprøve med klassen.

7. klasse:

Der afholdes læsekonference i starten af 7. klasse med deltagelse af den pædagogiske leder, læsevejleder samt klassens lærerteam. Konferencen afholdes med udgangspunkt i testresultatet af den nationale test for dansk læsning for 6. klasse samt beskrivelserne af elevernes læsefærdigheder ved overgangen til 7. klasse.

8. klasse:

Der afholdes læsekonference i april/maj med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder samt klassens lærere. Inden konferencen har den nationale test i dansk læsning været afholdt. Til denne konference tages der stilling til eventuelle særlige forhold omkring afgangsprøverne i 9. klasse.

 

Dagsorden til læsekonferencen:

 1. Læsevejlederen beskriver resultatet af den aktuelle læsetest og dette sammenholdes med lærernes vurdering af elevernes læse/skrivefærdigheder.
 2. Der kan arbejdes med følgende spørgsmål i forhold til den fortsatte læseudvikling:
 • Hvordan kan der arbejdes med læse- skriveudvikling i fagene?
 • Hvordan kan forskellige læse- skrivestrategier anvendt?
 • Hvilke initiativer kan der taget i forhold til de dygtige og hurtige læsere?
 • Hvilke initiativer kan der taget i forhold til de langsommere og usikre lærere?
 • Hvordan kan forældrene inddraget?
 1. Tiltag i forhold til:
 • Elever der har brug for større udfordringer
 • Elever der har brug for lidt ekstra hjælp
 • Elever der har brug for en særlig indsats