Løbehjul

SFO og klub

Skolefritidsordninger (SFO)

Alle folkeskoler i Odder Kommune har tilknyttet en skolefritidsordning også kaldet SFO.

I skolefritidsordningerne optages børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Barnet kan optages fra dag til dag efter ansøgning. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.

Hvis man flytter til en anden kommune kan forældrene vælge at bevare en skolefritidsordnings-plads i Odder Kommune.

I Odder Kommune har vi indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Ved ind- eller udmeldelse af SFO på andre tidspunkter af året, skal indmeldelsen ske via Digital Pladsanvisning

Klub

  • Odder Fritidsklub

  • Junior-klubber i oplandet
    Nogle oplandsskoler har junior-klub og henvendelse skal ske til skolen.

Priser for pasning

Rammer for tilsyn

I Odder Kommune anvendes principperne for tilsyn med dagtilbud, som grundlag for tilsyn med klubtilbud.