SSP

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. Formålet med samarbejdet er – sammen med forældrene – at sikre, at børn og unge i Odder Kommune har mulighed for en opvækst fri af faren for kriminalitet og misbrug. Målet er at forebygge mistrivsel, risikoadfærd og i sidste ende undgå kriminalitet blandt børn og unge. For at løse denne opgave er det vigtigt – i tide – at opfange signaler om at noget er galt. SSP kan kontaktes af alle. SSP er yderligere beskrevet på Børn- og Familiecentrets hjemmeside