Udskoling

Parkvejens Skole er overbygningsskole for landsbyordningerne i Gylling, Hundslund, Hou og Saksild. Vestskolens afdeling Skovbakke er overbygningsskole for Vestskolens afdeling Vestermarken.

Se skoledistrikterne

Begge skoler rummer et rigt udskolingsmiljø med 4- 5 klasser i hvert spor.

 


Bustransport for elever

 


Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen.

0. - 3. klasse = 2,5 km
4. - 6. klasse = 6,0 km
7. - 9. klasse = 7,0 km
10. klasse = 9,0 km

Hvis man bor uden for skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.

Skolekort
Skolen udsteder skolekort til de elever, der har ret til fritransport. Kortet er kun gyldigt til de angivne ruter. Kortet er personligt og skal medbringes på hele turen. Det skal vises, hvis chaufføren beder om det, så han til enhver tid kan se, at kortet er gyldigt. Ved misbrug inddrages kortet og afleveres til skolen. Hvis eleven ikke har et gyldigt skolekort, skal eleven betale for turen.

Buskøreplaner

Lokalkørsel

Buskort til folkeskolerne

Buskort

 


Skolesundhedspleje
Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning om sundhed og trivsel til familier med spædbørn, småbørn og skolebørn.

Sundhedspleje er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år. Sundhedsplejen tilbyder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats samt en særlig øget indsats til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejens formål er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling. Skolesundhedsplejen er yderligere beskrevet på Børn- og Familiecentrets hjemmeside.

Tandpleje
Tandplejen i Odder har siden 2005 arbejdet med en omlægning af daglig praksis fra behandlende til sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje. En gennemgang af tandplejehistorier fra egne journaler viste at medarbejderne tidligere havde behandlet huller i stedet for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse for at reducere og standse cariesudviklingen. Dette medførte ofte at cariesaktive børn og unge blev behandlingstrætte.

 


https://odder.dk/borger/boern-unge/odder-kommunale-tandpleje/om-odder-kommunale-tandpleje/
https://odder.dk/media/3033/oddermodellen_rapport.pdf

Arbejdstid
Skanderborg-Odder Lærerforening og Odder Kommune har lavet et fælles forståelsesnotat i forhold til lærernes arbejdstid.

BUPL og Odder Kommune har lavet et fælles forståelsesnotat i forhold til skolepædagogernes arbejdstid.

Skanderborg-Odder Lærerforening og Odder Kommune har lavet en lokaleaftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen

Tildeling
Tildelingsmodellen for skolerne er elevafhængig. Lise

Ferie
Kommunalbestyrelsen i skolekommunen bestemmer, hvor mange dage eleverne skal gå i skole i løbet af skoleåret, hvornår der holdes ferier og fridage – og disses placering i løbet af skoleåret.

Der tegner sig ofte generelt det billede, at de fleste børn har vinterferie i uge 7 eller 8, at de 3 dage før påsken er fridage, at dagen efter Kristi Himmelfart holdes fri, at sommerferien varer cirka 7 uger, og at de fleste skoler holder efterårsferie i uge 42. Nogle skoler holder helt eller delvist fri den 1. maj, andre holder fri på grundlovsdag den 5. juni.

Det eneste, der er fastsat centrale regler om, er at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Det er besluttet af hensyn til afholdelsen af folkeskolens prøver.

Skoleåret starter formelt den 1. august, men der stilles ikke krav om, at undervisningen påbegyndes på denne dato. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilken da efter skoleårets begyndelse, der er første skoledag.

Ferieplan for skoleåret 2017/18


Ferieplan for skoleåret 2018/19
MANGLER