Skoleelever på Parkvejens Skole

Styrelsesvedtægt

Her finder du de beslutninger som Odder Byråd har truffet vedr. opgaver og ansvar for byråd, bestyrelser for skoler og landsbyordninger og Råd. Endvidere findes information om bestyrelsessammensætning, valg mm.