Elevcentrerede digitale læringsmiljøer

Digitale læringsmiljøer – eleven som producent og formidler
I 2011 fik elever, lærere og pædagoger på Odder Kommunes folkeskoler udleveret iPads. 

Formålet var bl.a. at.:
- lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning
- inddrage eleverne som aktører i undervisningen som producenter og formidlere
- arbejde multimodalt, dvs. med billeder, film, tekst m.m.
- skabe udfordrende læringsmiljøer
- arbejde med elevernes digitale dannelse

Nu har projektet været i gang i snart 7 år, og der vil i foråret 2019 blive lavet en evaluering af det, hvor elever, forældre, lærere, vejledere og skoleledere vil blive hørt gennem spørgeskemaundersøgelser.

Ud fra evalueringen vil der blive taget stilling til, hvordan man kan rammesætte de næste skridt ift. læringsmiljøer, information og vejledning til forældre og elever, kompetenceudvikling af personalet m.m. Evalueringens resultater vil også indgå som en del af beslutningen om, hvorvidt der skal indkøbes iPads eller andre devices fremadrettet.

Baggrund og flere informationer 
Projektet blev fra begyndelsen fulgt at professor Isa Jahnke, Phd Lars Nordquist, Phd Andreas Olsson. Herunder findes links til forskerteamets resultater: artikler, slides, videoklip.

Læs mere om Elevcentrerede læringsmiljøer.

Efter Isa Jahnkes forskningsprojekt ansøgte Odder Kommune A.P. Møller Fonden om ressourcer til at bygge videre på forskerteamets anbefalinger til undervisning med mobil teknologi. Her kan du læse projektbeskrivelsen.