Elevcentrerede, digitale læringsmiljøer

Elevcentrerede, digitale læringsmiljøer

Digitale læringsmiljøer – eleven som producent og formidler
I 2011 fik elever, lærere og pædagoger udleveret iPads. Et grundlæggende formål var, at bringe børnenes viden og kundskaber i spil på nye måder. Børn har viden om egen læring, og kan bidrage med at designe egen læring med let adgang til tekst, billede og lyd.


Ved at arbejde med eleven som producent og formidler bliver eleverne aktive og meningskonstruerende. Det giver mulighed for at arbejde med alle trin på Blooms taksonomi og slutter på de øverste trin med et produkt, som kan formidles til autentiske modtagere.

Se mere i filen her om Elevcentrerede læringsmiljøer.

Projektet blev fra starten fulgt at professor Isa Jahnke, Phd Lars Nordquist, Phd Andreas Olsson. Herunder findes links til forskerteamets resultater: artikler, slides, videoklip

Artikel fra Tv 2 Østjylland om dygtigere elever.
https://www.tv2ostjylland.dk/Nyheder/28-08-2014/1930/dygtigere-elever

Artikel fra Computerworld sådan er det gået siden iPads blev indført i skolen.
https://www.computerworld.dk/art/230085/saadan-er-det-gaaet-siden-ipads-blev-indfoert-i-skolen

PowerPoint præsentation fra Isa Jahnke om undersøgelsen ved brug af iPad i undervisningen
https://iml.edusci.umu.se/ictml/files/2014/08/Odder2014-08-VisionDay.pptx_.pdf


PowerPoint præsentantion fra Lars Norqvist, Isa Jahnke og Andreas Olsson
https://iml.edusci.umu.se/ictml/files/2014/08/Till-press-20140828.pdf

Oplæg fra Europæisk Konference om Udvidet Teknologisk Læring.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11200-8_13%20


Rapport om Lærerens værdier i forhold til undervisning med iPads i folkeskolen
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11200-8_42


Video omkring værdier i læring
https://www.youtube.com/watch?v=Yqev65HYCwU


Oplæg omkring værdier i læring
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:927567/FULLTEXT01.pdfEfter Isa Jahnkes forskningsprojekt ansøgte vi A.P. Møller Fonden om ressourcer til at bygge videre på forskerteamets anbefalinger til undervisning med mobil teknologi. 
Her kan du læse projektbeskrivelsen.