Forebyggelsesafdelingen

Forebyggelsesafdelingen består af: Psykologer, familieterapeuter, familiebehandlere og administrativt personale. Afdelingen arbejder med familier, hvor der er bekymring for børnene og familien generelt, og som har en sag i socialforvaltningen. Forebyggelsesafdelingen arbejder med samspillet i familien, med henblik på bedring af børnenes trivsel.

For familien kan behovet for hjælp opleves når:

 • Det er svært at være forældre
 • Forældre er bekymrede for deres børn
 • Et eller flere børn ikke trives og deres udvikling er truet
 • De voksne ønsker at blive bedre til samarbejde med hinanden og gøre det bedre for deres børn
 • Fagfolk er bekymrede for familien

Vi arbejder ud fra et helhedssyn på familien;

 • Hvor den enkeltes problem, er familiens problem
 • Det er de voksnes ansvar at skabe forandring
 • Hvor vi hjælper familien med at overveje deres egen livssituation - og tage stilling til i hvilken retning de ønsker deres liv bevæger sig.
 • Vi ser familien som helhed og afgørende for den enkeltes trivsel
 • Vi arbejder IKKE med familier, hvor hovedproblemet er stofmisbrug eller alkohol

Hvad tilbyder vi

 • Familiesamtaler – hvor vi ser på samspillet i familien og betydningen heraf
 • Forældresamtaler – hvor man som mor og far taler om vanskeligheder i forbindelse med opdragelse og evt. om uenigheder omkring det at være forælder
 • Parsamtaler – hvor man som par taler om det indbyrdes forhold, om konflikter, ønsker og hvad man gerne vil, så man derved er med til at bære ansvaret for familiens trivsel
 • Gruppesamtaler – med andre med beslægtede problemer
 • Familiebehandling i hjemmet - hjælp til familien i hverdagen, som kan vise sig i form af hjælp til struktur og rytme i dagligdagen, hvor understøttelse af et mere hensigtsmæssigt samspil også er en del af hjælpen. 
 • Støttekontakt til børn og unge- støtte i form af socialt samvær, herunder samtaler og aktiviteter, hvor barnet via en stabil voksenkontakt støttes i en positiv udvikling socialt og fagligt. 
 • NADA – En metode med øre akupunktur, hvis man har stor indre uro 
 • Terapeutiske metoder – Vi ser relationen mellem behandler og familien som afgørende for bedring af familiens situation. Udover vores faglige baggrund benytter vi, når det er relevant, forskellige terapeutiske metoder som: Sandplay, Tegneterapi, Spædbørnsterapi, MarteMeo med mere. 
 • ’Sparring’ til andre faggrupper: Andre faggrupper, fra f.eks. skole, daginstitution, dagplejen m.v. har mulighed for at hente ’sparring’ vedrørende problemstillinger i forhold til en familie  
 • Åben Rådgivning – når en eller flere i familien mistrives og man som par eller enkelt person har brug for rådgivning og vejledning. Dette er et åbent tilbud, man kan benytte uden at være i kontakt med sociale myndigheder