Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingen arbejder med børnefamilier, som har brug for råd og vejledning, og/eller en indsats efter Serviceloven. Er familier af en eller anden grund kørt fast i hverdagen, kan vi i samarbejde med familien lave en plan, der tager udgangspunkt i den aktuelle situation, og derved yde den hjælp, der dækker familiens behov. Ofte skabes kontakten til familien i samarbejde med personer, der kender familien godt, men man kan også selv henvende sig.

Hvad tilbyder vi
Socialrådgiverne arbejder med forskellige typer af hjælp, og samarbejder ofte tværfagligt med personer i barnets daglige miljø.
I alle henvendelser giver vi råd og vejledning.

Vi kan hjælpe med særlige støtteforanstaltninger som:
Familiebehandling ’Hjemme hos’ – pædagogisk støtte i hjemmet
Aflastning

Vi kan også i særlige situationer anbringe et barn uden for hjemmet på f. eks.:
Kost- og efterskoler,Døgninstitutioner,Hos plejefamilier
Vi godkender plejefamilier i Odder Kommune og fører tilsyn med børn, der er anbragt uden for hjemmet. Den hjælp vi yder sker efter bestemmelserne i Serviceloven, og altid efter en undersøgelse udført i samarbejde med familien.

Telefontid (tlf.nr. 8780 3280):

Mandag: 10.00 - 14.00

Tirsdag: 10.00 - 14.00

Onsdag: 10.00 - 14.00

Torsdag: 10.00 - 17.00

Fredag: 10.00 - 13.00

Det er ikke tilladt at sende personfølsomme oplysninger til nedenstående emails. Her henvises i stedet til at sende digital post via borger.dk
Du kan læse mere om, hvordan du sender digital post fra borger.dk her.

Socialrådgivergruppen består af:

Fagsekretær:

Hanne Fleron
Mobil: 2922 2775

Medarbejdere i Myndighedsafdelingen

Afdelingsleder for Myndighedsafdelingen
Linda Søgaard Sørensen
E-mail: linda.soerensen@odder.dk

Børneteam:

Gunhild Knudsen 
Mobil: 2922 2771

Mette Lydolph Grodt
Mobil 2380 2256

Mia Wolhardt Søndergaard 
Mobil: 2090 2332

Oddny Oddsdottir
Mobil: 2347 3002

Therese Tomshøj
Mobil: 2922 2780

Fie Storm Lauritsen
Mobil: 2922 2781

Athra Isam Al Taee
Mobil: 4026 6497

Pernille Duus Krabbe - barsel
Mobil: 2922 2781

Sophie Frost Clausen - barsel
Mobil: 2922 2769

Specialteam: 

Mathilde Brandt
Mobil: 2365 5534

Anne Krarup Kristensen
Mobil: 2948 5666

Jeanette Randa Jensen 
Mobil: 2948 5604

Mette Faber Nielsen
Mobil: 2948 5668

Anbringelseskonsulent:

Bente Schramm
Mobil: 4026 1709

Samarbejdskonsulent, institutioner:

Christina Bock
Mobil: 3084 3461

Samarbejdskonsulent, skoler:

Pernille Vesterby
Mobil:2090 3402

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.
Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere, i en årrække, har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, de har krav på efter serviceloven.

Hvem kan få behandlet sin sag igen?

Der er tale om sager, hvor forældre har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap hjemme. I de tilfælde har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret.

Hvornår er sagen forældet?

Social og Indenrigsministeriet vurderer, at forældelseslovens almindelige regler og forældelse gælder, det vil sige den almindelig forældelsesfrist på 3 år ifølge loven. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået fejl.

Hvordan får jeg min sag behandlet igen?

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse, kan du kontakte
Børne- og Familiecentret
Mail: signatur@odder.dk
Tlf. 8789 3280/2922 2775