Psykologisk og pædagogisk rådgivning (PPR)

PPR er en forkortelse for den rådgivning, som arbejder psykologisk, pædagogisk og logopædisk med børn og unge i alderen 0-18 år, og rådgivningen er oftest målrettet dig eller jer som forældre og det pædagogiske personale, der arbejder med jeres barn.

I Odder Kommune har alle vores dagtilbud og skoler tilknyttet en psykolog og en talehørekonsulent, som kan inddrages for at hjælpe med de udfordringer, en institution eller skoleklasse kan støde på. Odder Kommunes PPR har også tre læringskonsulenter, som ledelsen på kommunens folkeskoler kan henvende sig til. De tre læringskonsulenter understøtter inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen.

Beslutningen om at inddrage PPR træffer I som forældre sammen med dagtilbuddet eller skolen, og når PPR er inddraget, samarbejder de tæt med de primære voksne omkring jeres barn. Inddragelsen sker i øvrigt kun, hvis I selv har givet samtykke til det, og hvis I som forældre mener, at der er behov for at inddrage PPR, så tag kontakt til barnets institution eller skole.

 
 

Hvis jeres barn har vanskeligheder, kan I som forældre sammen med det pædagogiske personale få rådgivning hos PPRs psykologer. De kan efter aftale med jer og barnets skole eller dagtilbud lave en psykologfaglig undersøgelse og vurdering, hvis I sammen vurderer at det er relevant.

Psykologerne hjælper også kommunens pædagogiske personale med at blive endnu bedre til at håndtere børn med udfordringer.

Psykologerne kan kontaktes her:

Vitavej 57
8300 Odder
Tlf: 87 80 32 80
E-mail: bfc@odder.dk

PPRs talehørekonsulenter arbejder med sprog-, tale- og hørevanskeligheder, samt udfordringer med samspil. Talehørekonsulenterne kan rådgive jer som forældre og pædagogisk personale på baggrund af beskrivelser af et barns kommunikative vanskeligheder.

Konsulenten kan efter aftale observere og teste jeres barns sprog-, tale- og hørevanskeligheder og vurdere om det er nødvendigt med yderligere tiltag. I Odder Kommune er det vigtigt for os at understøtte barnets tidlige sproglige udvikling, og derfor hjælper talehørekonsulenterne også det pædagogiske personale til at blive endnu bedre til det.

Læs mere om kommunens handleplan for sprog-laesning-og-literacy.

PPRs læringskonsulenter medvirker til at udvikle og understøtte et inkluderende læringsmiljø i folkeskolen.

Læringskonsulenterne tager udgangspunkt i relevante modeller, specialpædagogiske metoder og arbejdsformer alt efter, hvad børnene har behov for. Skolens personale kan, i samarbejde med ledelsen, rette henvendelse til læringskonsulenterne. Når de gør det, udfylder de et henvisningsskema med den konkrete udfordring, og herefter afholder vi et opstartsmøde med blandt andre ledelser og lærere, hvor det videre forløb aftales.

Angstrådgivningen er et specialiseret tilbud med fokus på en tidlig forebyggende indsats til børn med angst. Vi tilbyder blandt andet korte individuelle forløb og gruppebehandlingsforløb - det sidste under programmet Cool Kids, som du kan læse mere om via linket her.

Har dit barn symptomer på angst, er du velkommen til at skrive en mail til angstraadgivningen@odder.dk med dit navn og telefonnummer. Så bliver du kontaktet indenfor 14 dage af en behandler, som vurderer om Angstrådgivningen er det rigtige for dit barn.

Når børn har angst, kan de for eksempel:

  • Stille mange spørgsmål, være meget bekymret og tænke på, hvad der kan gå galt.
  • Søge beroligelse/forsikringer, der ofte kun virker kortvarigt.
  • Foretrække at være sammen med personer, man kender godt og er tryg ved og holde sig tæt til sine forældre, når man er uden for hjemmet.
  • Have ondt i hovedet eller have mavepine. Man kan svede, ryste eller føle, at det er svært at trække vejret i bestemte situationer.
  • Undgå ting, som man er bange for, fx at tale i timerne, sove hos sine  kammerater, komm

Hvis du er hjemmepasser og er i tvivl om hvordan du kommer i kontakt med PPR, kan du skrive en mail til bfc@odder.dk.

Du kan komme i kontakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved at ringe til Odder Kommunes Børne- og Familiecenter på 8780 3280.

Der er telefontid fra klokken 10 til 14 - og 10 til 17 torsdag - og de fysiske åbningstider er:

Mandag kl. 8.00 - 15.30

Tirsdag kl. 8.00 - 15.30

Onsdag kl. 8.00 - 15.30

Torsdag kl. 8.00 - 17.00

Fredag kl. 8.00 - 13.00

Henvisnings skema til