SSP-Samarbejdet

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi.

Formålet med samarbejdet er – sammen med forældrene – at sikre, at børn og unge i Odder Kommune har mulighed for en opvækst fri af faren for kriminalitet og problematisk brug af rusmidler. Målet er at forebygge mistrivsel, risikoadfærd og i sidste ende undgå kriminalitet blandt børn og unge. For at løse denne opgave er det vigtigt – i tide – at opfange signaler om, at noget er galt. SSP kan kontaktes af alle.

Vi tilbyder først og fremmest at arbejde med den unges vanskeligheder i tæt samarbejde med forældrene.

Vi tager en samtale med forældrene så hurtigt som muligt, efter at vi er blevet bekendt med vanskelighederne, og sammen med forældrene finder vi løsnings muligheder. Målet er at sætte ind tæt på den unge, før vanskelighederne bliver til problemer.

Hvis den konkrete sag kræver det, bliver der koblet andre fagpersoner på løsningen.

Hvad tilbyder vi

  • At være til stede, når børn og unge trænger til støtte, råd og vejledning, og finde brugbare løsninger sammen med dem og deres forældre.
  • At hjælpe børn og unge ud af faren for at blive involveret i kriminelle handlinger eller problematisk brug af rusmidler, ved at tilbyde råd og vejledning i krisesituationer.
  • At samle netværket om truede børn og unge, og finde barnets ressourcepersoner.
  • At synliggøre børn og unges eventuelle risikoadfærd overfor de ansvarlige voksne.
  • At synliggøre truslerne mod børn og unge over for de ansvarlige voksne.
  • At lave forebyggende gadeplansarbejde på udvalgte datoer.

Alle kan kontakte SSP, når de bliver opmærksomme på, at børn eller unge er i fare, og vil hjælpe med til, at der bliver handlet.

Kontakt SSP i Odder

SSP - Konsulent: Kristian Kilt tlf.: 20 90 34 11

Mail: Kristian.Kilt@odder.dk

SoMe:: SspKristianKilt

Portræt af SSP-Konsulent Kristian Kilt

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres for at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen hjælper med at indsamle viden om, hvordan det er at være ung i dag. På den måde er de unges svar med til at give alle unge et talerør og give skoler og kommuner ny viden om unges hverdagsliv.

Resultaterne fra undersøgelsen bruger kommunen og skolen/uddannelsesinstitutionen til at styrke den forebyggende indsats på skolen/uddannelsesinstitutionen med fokus på at styrke de unges sundhed og trivsel.

Alle besvarelser behandles fortroligt og undersøgelsen er ikke personhenførbar. Det vil ikke på nogen måde være muligt for nogen i Odder Kommune at genkende enkeltunges besvarelser i rapporter mm.

2024 Ungeprofilundersøgelsen