Ferielukning i dagtilbud med fælles pasning

Procedure for ferielukning og fælles pasning i alle daginstitutioner og børnehuse i Odder Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har besluttet, at daginstitutionerne og børnehusene i landsbyordningerne skal have fælles pasning de dage, hvor institutionerne er ferielukket på grund af forventet lavt fremmøde af børn i institutionerne. Der er lavt fremmøde, når færre end 20 % af børnene forventes at komme i institutionen.

Hvilke dage er institutionerne ferielukket

Den 24. december og Grundlovsdag er alle institutioner lukket og der tilbydes i henhold til dagtilbudsloven ikke alternativ pasning.

Herudover ferielukker alle institutioner og børnehuse i landsbyordningerne på følgende dage i 2024:

  • Dagene op til påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfart
  • Uge 28+29+30
  • Dagene mellem jul og nytår

På disse dage er alle institutioner i udgangspunktet ferielukket, men der vil være fælles pasning for tilmeldte børn på én af kommunens daginsti-tutioner. Pasningen af alle børn med pasningsbehov vil foregå på denne institution.

Hvad gør man, hvis man har behov for pasning

Da alle institutioner i udgangspunktet er lukket på ovennævnte dage skal man meddele det, hvis man har behov for pasning.

  • Hvis man har behov for pasning på dagene i foråret er fristen for tilmelding til dette 19. februar 2024.

  • Hvis man har behov for pasning sommerferien (uge28+29+30) er fristen for tilmelding til dette 15. marts 2024.

  • Hvis man har behov for pasning i dagene mellem jul og nytår er fristen for tilmelding til dette 8. november 2024. Pasningsbehov skal meddeles til lederen af barnets institution.

Pasningsbehov skal meddeles til lederen af barnets institution.

Hvor finder fælles pasning sted i fællespasningsdagene

Ferie/Højtid Datoer Fællespasningssted
Tre dage før påske + dagen efter Kr. Himmelfart 25.3 - 27.3 2024 Dagtilbud Midt og Syd
Sommerferie 8.7 – 26.7 2024 (uge 28 – 30) Egetræet (Ledelsen fra Dagtilbud Vest står for organiseringen)
Mellem jul og nytår 27.12 – 31.12 2024 Dagtilbud Øst


Det er i udgangspunktet den åbne institution, der bemander feriepasningen. I sommerferieugen 28 vil der være 3 medarbejdere fra hver af de andre institutioner. I ugerne 29 og 30 vil der være 2 medarbejdere fra hver af de andre institutioner. Det kan ikke garanteres, at der for det enkelte barn vil været en kendt personale i pasningen.

Hvis dit barn normalt går i en institution med frokostordning skal der medbringes madpakke til feriepasningen. Du bliver efterfølgende kom-penseret økonomisk for disse dage.

Hvorfor ferielukket?

Ferielukning med fælles pasning gennemføres for at sikre, at ressourcerne kan bruges bedst muligt i hverdagen, til gavn for alle børn.

Det er vigtigt at forældre, der har tilmeldt fælles pasning, hurtigst muligt siger til, hvis der ikke længere er behov for pasning. På den måde kan vi bedre planlægge, hvor mange medarbejdere, som skal indgå i den fælles pasning og resten af året.

Andre ferieperioder i institutionen

Den ovenstående procedure for tilmelding til fælles pasning gælder ale-ne for de nævnte dage.
I efterårsferie, vinterferie og lignende, hvor der ofte er mange der holder fri, kan man i den enkelte institution, vælge at undersøge hvor mange, der forventer at komme i institutionen. På den måde kan institutionen også på disse dage sikre at man bruger personaleressourcerne bedst muligt.