Vejledning til forældre om personlig åbningstid

Der er i Odder Kommune mulighed for personlig åbningstid.

Denne vejledning beskriver, hvad personlig åbningstid dækker samt proceduren vedrørende ansøgning om personlig åbningstid.

Hvad er personlig åbningstid?

Forsøgsordningen med personlig åbningstid er gældende for kommunal dagpleje og daginstitutioner i Odder Kommune.

Personlig åbningstid defineres i Odder Kommune ved, at man som forældre med barn i dagpleje og /eller daginstitution har mulighed for, i en kortere periode, at få sit barn passet uden for normal åbningstid i barnets institution/dagpleje. I landsbyordningerne kan det forventes at børn i dagpleje og børn i daginstitution passes samlet i institutionen.

Hvornår kan mit barn få personlig åbningstid?

Tidsrummet hvor der er åben for personlig åbningstid er kl. 5.30-18.30 på alle hverdage. Der kan gives bevilling i en afgrænset periode på max 6 måneder. Det kan fx være en enkelt dag, det kan være en dag om ugen i en periode, det kan være en enkelt uge eller andet.

Ansøgningen om at opnå personlig åbningstid skal begrundes med ændret situation inden for arbejde, uddannelse, sygdom eller familiemæssige omstændigheder.

Økonomi – koster det ekstra?

Tilbuddet er indbefattet i den takst, der sædvanligvis betales for, at have sit barn i pasningstilbud. Der skal således ikke betales ekstra, hvis man har behov for personlig åbningstid.

I fald at barnet er i daginstitution og bliver afhentet efter almindelig ”aftensmad-tid” skal barnet medbringe aftensmad. I dagplejen er dette ikke nødvendigt. Morgenmad vil som vanligt blive serveret i dagplejen eller institutionen.

Hvordan ansøger jeg om personlig åbningstid?

Der skal foreligge en skriftlig ansøgning bilagt dokumentation for behov og varighed for personlig åbningstid. I daginstitutionen/dagplejen udleveres skema til ansøgning om personlig åbningstid. Skemaet kan også hentes downloades her.

Ansøgningen skal være dagplejen og institutionerne i hænde senest 14 dage før det faktiske pasningsbehov. Forældrene skal have besked om der kan bevilliges personlig åbningstid senest 7 dage inden det faktiske pasningsbehov. Der skal tages hensyn til planlægning af arbejdstiden, undersøgelse af økonomi, varsling af personale mm.

Hvordan er proceduren?

Det er lederen der giver det endelige samtykke til, om man kan opnå personlig åbningstid. De fastsatte rammer, lederens vurdering af situationen og den økonomiske status i puljen, ligger til grund for bevillingen af personlig åbningstid.
Institutionslederen vurderer ansøgningerne ud fra de fastsatte rammer men også individuelt fra ansøgning til ansøgning, fx ud fra deres kendskab