Plads på venteliste

Pladserne anvises efter anciennitet på ventelisten. Anvisning kan fraviges i følgende tilfælde:

  • hvis et barn har særlige sociale eller pædagogiske behov 
  • hvis et barn har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads. 
  • hvis der ikke kan opretholdes en homogen gruppe i institutionen køns - og/eller aldersmæssigt
  • hvis det enkelte dagtilbud i forvejen har en stor procentuel andel af børn med dansk som andetsprog sammenlignet med andre dagtilbud i Odder kommune.