Tidlig SFO

Odder Kommune arbejder med tidlig SFO for alle kommende folkeskolebørn i Odder kommune.

Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor
de starter i skole.

Ved tidlig SFO er det muligt at tilbyde en sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole. Det giver børnene mulighed for at få nye
relationer til andre børn inden skolestart. Skolens og SFO’ens kendskab til børnegruppen forud for skolestart skaber også et godt fundament for klassedannelser.

Målet med tidlig SFO er, at børnene kommer til at opleve en mere tryg, naturlig og blid overgang mellem daginstitution og skole.

Derudover ligger tidlig SFO som en del af det tætte samarbejde mellem dagtilbud og skole om et sammenhængende forløb i barnets liv.