Vejledning om skoleudsættelse

Forældre der ønsker udsættelse af undervisningspligten for deres barn skal gøre følgende.

  • Kontakt dit barns daginstitution eller distriktsskolen for at få udleveret et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet afleveres i barnets daginstitution, som sørger for at sende ansøgningen videre til distriktsskolen.

  • Der kan eventuelt aftales møde i forhold til gennemgang af daginstitutionens udtalelse samt det udarbejdede kompetencehjul og anden relevant dokumentation