Forældretilfredshed


Her kan du læse den samlede rapport fra undersøgelsen i 2014

De enkelte institutioner offentliggør deres egne rapporter, når disse har været behandlet i forædrebestyrelserne.

Tidligere undersøgelser
Her kan du læse den samlede rapport fra 2012.