Takster for børnepasningstilbud 2017

Kommunale pasningstilbud

  Forældrebetaling pr. mdr.
Dagpleje 2.791 kr.
Integrerede institution: under 3 år 3.019 kr.
Integrerede institution: over 3 år  1.686 kr.
Børnehaveplads 1.686 kr.
Mad i Krible-Krable huset 450 kr.
Mad i Saksild Børnehus 495 kr.
SFO - morgen 154 kr.
SFO - eftermiddag 1.603 kr.

11 måneders betaling (juli er betalingsfri) 

 

Tilskud til pasning i private institutioner 

  Tilskud pr. barn/mdr.
Vuggestue 8.359 kr.
Børnehave 4.696 kr.

Institutionen skal være godkendt i beliggenhedskommune.
Tilskuddet er baseret på en åbningstid på 53 timer ugentligt


Tilskud til privat børnepasning

  Tilskud pr. barn/ mdr.
 Privat børnepasning 0-2 år 5.756 kr.

Dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder) 


Tilskud til plads i anden kommune

Aldersgruppe Gennemsnitlige
Driftsudgifter
 Maxtilskud Forældrenes pris pr. mdr.
0-2-årige 10.455 kr. 7.841 kr. Afhænger af prisen på den konkrete plads
3- 6-årige 6.182kr. 4.637 kr. Afhænger af prisen på den konkrete plads


12 måneders betaling

Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Odder Kommune har sagt ja til at give tilskud til barnets pasningstilbud, og når der er plads i den anden kommune. Kontakt Pladsanvisningen i begge kommuner.

Hvis du flytter fra Odder Kommune og ønsker at beholde dit pasningstilbud i kommunen, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter.


Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.
Søskendetilskud gives ikke til fritidsklub, juniorklub, privat skole eller legestue.


Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 170.101 kr. og 528.200 kr. kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Er husstandens beregnede årlige indtægt under 170.100 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere i 2017

Fripladsskalaen forhøjes med 59.492 kr. for enlige forsørgere.

Betaling og gebyrer

Hvis forældre betaler for sent (efter den 10. i en måned) sendes der en rykker med et gebyr på 250 kr. Betaler forældre ikke denne rykker, bliver sagen automatisk sendt til inddrivelse hos SKAT.
SKAT har mulighed for at modregne i overskydende skat og i børnefamilieydelse. Herudover bliver man opkrævet renter efter gældende regler.

Driftsudgifter

For en oversigt over driftsudgifter klik her