Rammer og regler vedrørende børnepasning

Der findes forskellige rammer og regler vedrørende børnepasning i Odder Kommune. 

Opskrivningsregler Styrelsesvedtægter for daginstitutioner
Plads på venteliste Oprettelse af privat daginstitution
Pasningsgaranti Rammer for tilsyn
Personlig åbningstid Vejledning om skoleudsættelse