Tandsundhedsudvikling Odder 1999 – 2013

Hver gang et barn eller en ung bliver undersøgt, udfylder Tandplejen et skema med helt præcise oplysninger om vedkommendes tænder.
Disse skemaer indsendes til Sundhedsstyrelsen, som hvert år udsender statistikker om tandsundheden i den enkelte kommune.

På søjlerne nedenfor kan man se, hvordan tandsundheden har udviklet sig i Odder.

5 årige. hvor mange procent af børnene har helt sunde tænder

7 årige. hvor mange procent af børnene har helt sunde tænder

12 årige. hvor mange procent af børnene / de unge har helt sunde tænder

15 årige. hvor mange procent af de unge har helt sunde tænder

18 årige. hvor mange procent af de unge har helt sunde tænder