Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder Kommune

Folkeskole høring

Odder Byråd traf 14.november 2016 beslutning om at sende ”Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder Kommune” i høring.
 
Du kan orientere dig i høringsbrev og høringsmateriale herunder:

Høringssvar fremsendes til lise.gammelby@odder.dk senest d. 3.januar 2017